Barion Pixel

PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád, iskolád, kórházi gyermekosztály részére!

Pályázat és szabályzat (2022. évi CREATE & DONATE program)

A Create Yourself Kft. CREATE & DONATE programja keretében az alábbi csomagokra lehet pályázni facebook játékunk keretében 2022. március 21-től 2022. április 3-ig:

1-es csomag: TAVASZI/HÚSVÉTI ASZTALDÍSZ FA DOBOZBAN

A csomag összértéke: 40.000 Ft, ebből a típusú csomagból 2 db-ot ajánlunk fel!

2-es csomag: TOJÁS DECOUPAGE CSOMAG

A csomag összértéke: 25.000 Ft, ebből a típusú csomagból 2 db-ot ajánlunk fel!

3-as csomag: ANYÁK NAPI VIRÁGOS BOX

A csomag összértéke: 30.000 Ft, ebből a típusú csomagból 2 db-ot ajánlunk fel!

4-es csomag: NYÁRI KOPOGTATÓ CSOMAG KAGYLÓKKAL, TERMÉSEKKEL

A csomag összértéke: 25.000 Ft, ebből a típusú csomagból 2 db-ot ajánlunk fel!

5-ös csomag: VEGYES KREATÍV CSOMAG ovik, kórházi gyermekosztályok részére

A csomag összértéke: 25.000 Ft, ebből a típusú csomagból 4 db-ot ajánlunk fel!

A részvételhez hozzászólásban jelölni kell a javasolt óvodát, iskolát vagy kórházi gyermekosztályt az alábbi facebook oldalukon https://www.facebook.com/hobbykreativ.hu  2022. március 21-én 08.00-kor megjelenő posztunkban.

Egy ember csak egy intézményt jelölhet meg, de egy intézményt természetesen többen jelölhetnek! A felhívást tehát érdemes megosztani, hiszen minél több hozzászólásban szerepel a Te ovid, iskolád, vagy az általad támogatni kívánt kórházi gyermekosztály neve, annál nagyobb eséllyel az az intézmény kapja a csomagot! A hozzászólásban jelölni lehet azt is, hogy melyik csomagot szeretnék leginkább megnyerni, igyekszünk ezt figyelembe venni!
Ovi/csoport, suli/osztály és kórházi gyermekosztály neveket, a FACEBOOK JÁTÉK POSZT alatt hozzászólásban várjuk 2022. ÁPRILIS 3-ÁN ÉJFÉLIG! Utána SORSOLUNK!

Mi is a CREATE&DONATE programunk röviden:

A Create Yourself Kft. égisze alatt működő webáruházai (https://www.hobbykreativ.hu/ , https://createbox.hu/) éves árbevételének egy részét, ebben az évben (2022.) 340.000 Ft értékben kreatív csomagokat ajánl fel, adományoz  jótékony célra óvodák, iskolák, kórházi gyermekosztályok részére.

Sok sikert kívánunk!

Create & Donate program szabályzat letölthető verzió

Create & Donate program 2022.  – Nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat megalkotásának célja a „PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád, iskolád, kórházi gyermekosztály részére” elnevezésű adományozás egy játékon keresztül játékszabályainak rögzítése. A játék nem tartozik a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) hatálya alá, a játék nem minősül az Szjtv. értelmében szerencsejátéknak vagy bejelentés köteles tombolának, ajándéksorsolásnak, tétfizetéshez nem kötött.

A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat a Create Yourself Kft. (1221 Budapest, Városház tér 5., cg. 01-09-182080) (továbbiakban: Szervező) által kezelt hobbykreativ.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hobbykreativ.hu  ) megjelenített „PÁLYÁZZ KREATÍV CSOMAGRA óvodád, iskolád, kórházi gyermekosztály részére” elnevezésű adományozáshoz kapcsolódó játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A Facebook teljeskörű mentesítése

A játék semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező, természetes személy, aki Facebook felhasználó és megfelel a játékszabályban leírt további feltételeknek.

18 év alatti vagy más okból cselekvőképtelen Személyek nem vehetnek részt a játékban.

Kizárás a Játékból

A Játékban a Szervező és dolgozói és közreműködői, Facebook oldalának adminisztrátorai, szerkesztői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék (például bizonyíthatóan álprofillal vesznek részt a Játékban), ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A Játék időtartama

Időtartama: 2022.03.21. 08.00 órától 2022.04.03. 23:59 óráig.

A Játék menete

A Játék menete: hozzászólásban jelölni kell a javasolt óvodát, iskolát vagy kórházi gyermekosztályt! Egy ember csak egy intézményt jelölhet meg, de egy intézményt többen jelölhetnek!

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a játékban és jogosult legyen a nyereményre, adományra, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A nyeremény – adomány

Az adomány csomagok a pályázati és szabályzati anyag 1. oldalán felsorolásban találhatóak.

Az adományhoz esetlegesen kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja, de az adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat Szervező bekérheti a Nyertestől.

A nyeremény/adomány készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyeremény/adomány kiszállítását a sikeres pályázók címére a Szervező vállalja.

A sorsolás

Sorsolás: 2022. április 3. 24:00

A Nyertesek száma: 12 fő által jelölt intézmény (óvoda, iskola, kórházi gyermekosztály)

A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével történik. Az alkalmazáson belül beállításra kerül a Nyertesek száma és az egyéb feltételek (pl. hozzászólások közül válasszon a rendszer, tetszésnyilvánítások közül válasszon a rendszer. Majd a Nyertes sorsolásra gombra kattintással a rendszer kiválasztja a Nyertest. Az alkalmazáson belül lehetőségünk van exportálni a hozzászólásokat és a reakciókat, ezeket a funkciókat nem használjuk. Az alkalmazás adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://besocial.hu/adatvedelem/

Eredményhirdetés

A Nyertesek nevét a Szervező a Nyertesek hozzájárulása esetén teszi ki a Facebook oldalára.

A Nyertesek értesítése: a Szervező kizárólag a Játékos nevét ismeri, mint személyes adatot, ezért a névre kattintással megnyitja a Játékos személyes profilját és privát üzenetben értesíti a Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül.

Pótnyerteseket abban az esetben hirdetünk, ha a Nyertes kiesik a játékból a szabályzat bármelyik pontjának megsértése/ nem teljesítése esetén.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény/adomány átvételére, ha:

  • ha az értesítő privát üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • ha a korlátozottan cselekvőképes nyertes személy törvényes képviselőjével nem lehet felvenni a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
  • ha a nyereményhez/adományhoz kapcsolódó adók bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek.

A nyeremény/adomány átadása- kézbesítése

A nyeremény/adomány átadásának, kézbesítésének részleteit a Nyertessel Facebook üzenetben vagy e-mailben egyeztetjük. A nyereményt/adományt a nyertesek által jelölt intézmények részére GLS futárszolgálat szállítja ki, a szállítási költség a Szervezőt terheli.

Szervező a nyerteseket együttműködésre kéri a nyeremények/adományok átvétele érdekében. Amennyiben a Játékos a nyeremény/adomány kiküldéséhez szükséges adatokat (intézmény címe és kontaktszemély adatai) nem adja át Szervezőnek a nyereményről szóló üzenet elküldésétől számított 5 munkanapon belül, és emiatt a nyeremény kiküldése meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Adatkezelés

A játék felülete a Szervező Facebook oldala, ahol a Facebook és a Szervező közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatót az oldalunkon elhelyeztük. A nyereményjáték sorsolásával, a Nyertes értesítésével, a nyeremény/adomány átadásával és az esetleges adók megfizetésével kapcsolatban az egyedüli adatkezelő a Szervező. Részletes adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://www.hobbykreativ.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-es-cookie-tajekoztato/

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

  • Játékra történő jelentkezés és sorsolás: kezelt adat a Játékos teljes neve, reakciója, hozzászólása, hozzászólásának időpontja (névazonosság esetén a sorsoláshoz használt alkalmazás különbséget tud tenni, a nyertesek között a játékos profilképe alapján, a Nyertes ezzel együtt jelenik meg a felületen).

Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a Nyertes kiválasztása sorsolás útján, a Játékos azonosítása.

Adatkezelés időtartama: sorsolás lebonyolításáig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a hozzászólás törlésével, amelyet a Játékos is megtehet a hozzászólása mellett megjelenő három pontra kattintással.

  • Eredményhirdetés: a Nyertes és az általa jelölt intézmény teljes neve a kezelt adat, amelyet a Szervező a Nyertes hozzájárulása alapján nyilvánosságra hoz a Facebook oldalán.

Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a többi Játékos tájékoztatása, a  játék hitelességének alátámasztása.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a Szervezőnek írt privát üzenetben vagy e-mailen: info.hobbykreativ@gmail.com

  • Nyeremény/adomány kézbesítése a Nyertes által jelölt intézmény részére futárszolgálattal

Kezelt adatok köre: Nyertes által jelölt intézmény neve, kézbesítési címe., telefonszáma, email címe.  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés célja: a Nyertes részére a tárgynyeremény/adomány átadása.

Adatkezelés időtartama: tárgynyeremény/adomány átvételéig.

A személyes adatok megadása a kiküldés előfeltétele.

  • Adók, járulékok megfizetése

Kezelt adatok köre: Nyertes neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, adóazonosító jele. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés célja: a játék után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó és járulékok befizetése.

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan 1+8 évig őrizzük meg ezeket az adatokat.

A személyes adatok megadása a kiküldés előfeltétele.

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező.

A Szervező adatfeldolgozót vesz igénybe a sorsoláshoz, az adatfeldolgozó tájékoztatása a 8. pontban feltüntetésre került.

A személyes adatokat harmadik személynek Szervező nem adja át, a fentiekben felsorolt céloktól eltérő célra nem használja ezeket és harmadik államba történő adattovábbítás sem történik.

Játékosok jogainak biztosítása a Facebook felületén: Szervező és a Facebook közös adatkezelők:

A facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

A Nyertes jogainak biztosítása: kérelmezheti Szervezőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Szervező biztosítja az adathordozhatóságot. Szervező részletes adatkezelési tájékoztatása elérhető: https://www.hobbykreativ.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-es-cookie-tajekoztato/

Panaszkezelés:

Ha Szervező adatkezelésével kapcsolatban Játékosnak / Nyertesnek kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, Szervező elérhető ezen az e-mail címen: info.hobbykreativ@gmail.com, munkatársai örömmel segítenek. Játékos / Nyertes panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a Játékos nem a saját adataival vesz részt a Játékban, a játékkal kapcsolatos, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező az életkori korlátozást beállította az oldalán, 14 év alatti személyek nem látogathatják az oldalt, nem vehetnek részt a játékban. A Szervezőnek nincs ráhatása a Játékos adatszolgáltatására, nincs lehetősége ellenőrizni a profiladatok valódiságát, ezért semmilyen felelősség nem terheli ebben a kérdéskörben.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, így például a Játék időtartamának meghosszabbítására, a nyereménytárgyak számának növelésére, a Nyertesek számának növelésére.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

További érdekes kreatív cikkekért, újdonságokért kövess minket a közösségi médiában is!